ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΧΑΡΜΑΝΗΣ Α.Ε  - ΧΑΛΒΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ ΒΟΛΟΥ-ΧΑΛΒΑΣ ΒΟΛΟΣ
Menu

Products

Sesame purity 99.98% in bags 25kg

Volos’s handmade halva 200gr flavours vanilla-kokoa-almonds

Volos’s handmade halva 400gr seven flavours

Volos’s handmade halva 2.5 kg flavours vanilla-cocoa-almonds-pistatio

Volos’s handmade halva tepsi 5kg and 10kg ten flavours


White tahini,wholegrain tahini and chocolate of 200gr to 20000gr and barels 80kg

Volos’s sesame bar with honey 60gr four flavours

peanut butter soft,peanut butter chocolate and peanut butter caramel of 200gr to 20000gr and barels 80 kg